Hae sivustolta

Retkeillen Vuokatissa

Retkeile, vaella tai samoile - Vuokatista löytyy sopivia polkuja jokaiselle

Lataa akkusi Vuokatin luonnossa

Sot­ka­mon ja Vuo­ka­tin mai­se­maa hal­lit­see Vuo­ka­tin 13 pe­räk­käi­sen vaa­ran jo­no. Vuo­ka­tin­vaa­ro­jen lael­ta avau­tu­vat upeat mai­se­mat alueen si­ni­si­ne jär­vi­neen ja vih­rei­ne met­si­neen. Mai­se­mia on usein ku­vat­tu yh­dek­si Suo­men kan­sal­lis­mai­se­mis­ta. Vaaramaisemat kutsuvat kulkijaa liikkumaan ja nauttimaan puhtaasta luonnosta sekä hiljaisuudesta.

Vuokatin lähiseudun kansallispuistot ovat upeita vaelluskohteita. Kai­nuu­lai­sen sa­lo­maan oma­lei­mai­suut­ta tarjoaa Hiidenportin kansallispuisto, jossa on vii­toi­tet­tu­ja se­kä pit­kos­tet­tu­ja reit­te­jä yh­teen­sä noin 30 ki­lo­met­riä. Hiidenportin sy­dän on jyl­hä rot­ko, jo­ka kuu­luu Suomen huo­mat­ta­vim­piin luon­non­näh­tä­vyyk­siin. Pa­lo­lam­men opas­tus­pis­teel­tä löytyy tu­len­te­ko­paik­ka, joka on ret­kei­li­jöi­den käy­tet­tä­vis­sä. Hiidenportti sijaitsee 50 kilometriä Vuokatista ja soveltuu hyvin myös aloitteleville retkeilijöille.

Tiilikkajärven kansallispuiston hiekkarannoilla ja harjuilla pääset helposti irti arjesta. Kan­sal­lis­puis­tos­sa on noin 20 ki­lo­met­riä mer­kat­tu­ja luon­to­reit­te­jä ja Ui­ton­käm­pän pi­has­ta löytyy ret­kei­li­jöi­den käy­tet­tä­vis­sä ole­va tu­len­te­ko­paik­ka. Matkaa Vuokatista Tiilikkajärvelle on noin 75 kilometriä. Molemmat kansallispuistot ovat eri­no­mai­sia päi­vä­ret­kei­ly­koh­teita.

pitkospuut metsäpolku vuokatti.
Roskaton retkeily

Viethän mennessäsi sen, minkä toit tullessasi.

Puhdas luonto ja kauniit retkeilymaastot ovat mittaamattoman arvokkaita. Luonnosta nauttiminen ja sen koskemattomuuden vaaliminen vaatii meiltä ihmisiltä kuitenkin aina myös vastuun kantamista. Roskattoman retkeilyn periaate onkin yksi tärkeimpiä puhtaan luonnon ylläpitäjiä. Retkeilijästä ei jää jälkeäkään luontoon, kun muistaa seuraavat seikat:

– Pakkaathan eväät uudelleen käytettäviin rasioihin ja pusseihin jotka kulkevat mukanasi, eivätkä jää luontoon.
– Siivoathan aina omat ja tarvittaessa myös muiden roskat. Pidä mukanasi pientä muovipussia maastosta löytyviä roskia varten.


Retkeilyeväät Vuokatin K-supermarketista

K-su­per­mar­ket on Vuo­ka­tin pal­ve­le­vin päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa, jonka laa­jat au­kio­loa­jat ja lois­ta­va si­jain­ti ovat omiaan pal­ve­le­maan Vuokatin alueen ihmisiä. Valikoima on kattava ja siinä on hienosti otettu huomioon myös liikkuva ja urheileva asiakas, isoa kiitosta on saanut laaja ur­hei­lu­ra­vin­ne­va­li­koi­ma. Kaupasta löytyy myös kah­vila- sekä salaattibaari.

K-supermarket Vuokatti ulkoapäin kesällä

Vuokatti tarjoilee monen tasoisia patikointipolkuja sekä kävelyreittejä – haetpa sitten haastavaa hikilenkkiä kovilla nousuilla tai koko perheen yhdessäoloa luonnon helmassa. Vuokatinvaaran laen polut nuotiopaikkoineen ovat loistava patikointikohde kaikenlaisille kulkijoille. Naapurinvaaralla kulkeva luontopolku Lepikon Lenkki soveltuu erityisen hyvin perheille päiväretkikohteeksi. Alueella on myös lyhyt Lasten Lenkki, jonka pituus on 0,8 km.

Vuo­ka­tin vaa­ra­jo­non UKK-rei­til­lä tai­val­le­taan joka vuosi syys­kuus­sa Suo­men van­hin vael­lus­ta­pah­tu­ma Vuo­ka­tin Vael­lus ja 13 Vaa­ran Maas­to­ma­ra­ton. Vuo­ka­tin Vael­lus on laa­jen­ta­nut tar­jon­taan­sa vuo­sien saa­tos­sa ja uu­tuuk­si­na Vuo­ka­tin vael­luk­sel­le on tul­lut pyö­rä-, joo­ga-, koi­ra- ja per­he­vael­lus. Voit käydä testaamassa reitit myös itsenäisesti, matkat ovat 12 km ja 22 km.

Inspiroidu ja tutustu artikkeliin TOP 3 patikkareittiä Vuokatissa.

Hiidenportin kansallipuiston maisemaa

Vuokatin vaellusreitit ja taukopaikat

Vaellus ja retkeily

Vuo­ka­tin­vaa­ral­la on usei­ta, mo­ni­puo­li­sia mer­kit­ty­jä vael­lus­reit­te­jä, joil­la voi naut­tia veh­reäs­tä luon­nos­ta ja ihail­la mai­se­mia. Mer­kit­ty­jen pol­ku­jen var­rel­la on taukopaikkoja, jossa voi pysähtyä evästelemään.


Luontopolut ja sauvakävely

Vuokatista löytyy koko perheelle soveltuvia luontopolkuja sekä sauvakävelyreittejä.


Taukopaikat

Evästauko on retkeilyn kohokohta! Vuokatin retkeilyreittien varrella on useita tuli- ja taukopaikkoja.