Hae sivustolta

Vastuullisuuslupaus

Talvi on meille tärkeä!

Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme onkin omalta osaltamme varmistaa, että myös tulevat sukupolvet saavat nauttia talven lumisista iloista. Ympäristön huomioiminen on yksi strategisia valintojamme. Kunnioitamme ja vaalimme toimintaympäristöämme.

Olemme sitoutuneet noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä.

Olemme tunnistaneet toiminnassamme merkittävimmät ympäristönäkökohdat: sähkön, polttoaineen ja veden kulutuksen sekä jätteidenkäsittelyn.

Ympäristö on yksi yhtiömme arvoista.
Noudatamme kaikissa toiminnoissamme lakeja ja asetuksia.

Ympäristövastuullisuus
Sähkön käytön osalta olemme hiilineutraaleja.
Käytämme 100% uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua Loiste Puhdas-sähköä.

Rinteiden lumetus
Olympiakatissa, Tenavarinteessä, Snowparkissa ja Alakatissa on automaattinen lumetusjärjestelmä. Ne reagoivat automaattisesti sääolosuhteisiin ja näin optimoivat energiatehokkuutta ja veden käyttöä. Rinteiden lumetukseen käytetään järvivettä, josta valtaosa palautuu takaisin vesistöön lumien sulaessa.

Koneet ja laitteet
Rinnetyössä käytettävät moottorikelkat on vaihdettu 2-tahtisista 4-tahtisiin ja tämän ansioista polttoaineenkulutus on pudonnut reilusti. Olemme panostaneet energiaa säästävään rinnekonekalustoon.
PistenBullyn rinnekoneiden SNOWSAT-järjestelmä auttaa kuljettajia näkemään reaaliajassa lumen syvyyden. Tämä helpottaa ja nopeuttaa lumen siirtämistä tarvittaviin paikkoihin.

Sähköautojen lataus
Asiakkaillamme on käytössä Loisteen sähköautojen latauspiste Pohjois- ja Länsirinteiden ala-asemilla.

Rinnevalaistus
Rinnevalojen tekniikkaa päivitetään uuteen vanhan kaluston tullessa käyttöikänsä päähän.

Lajittelu ja kierrätys
Lajittelu on tärkeää, sillä lajiteltu jäte voidaan käyttää raaka-aineena tai energianlähteenä.

Vuokraamon välineistö
Myymme käytettyjä vuokraamovälineitä kuluttajille, näin vuokraamokalusto pysyy hyväkuntoisena ja käytetyt välineet tuovat iloa ostajilleen vielä pitkään. Meiltä vuokraamosta ostetut välineet voi myös vaihtaa uusiin välirahalla kun välineiden päivittämisen tarvetta tulee.

Ravintolat
Ravintoloistamme löydät aina myös kasvisruokaa.

Yhteiskunnallinen vastuullisuus
Yhteiskunnallinen vastuullisuutemme perustuu lakien ja asetusten noudattamiseen. Olemme sitoutuneet pitämään yrityksemme Suomessa ja maksamaan verot Suomeen.

Paikallisuuden tukeminen, kuten paikallisten palveluiden ja tuotteiden käyttö sekä paikallisten ihmisten palkkaaminen ovat meille tärkeitä asioita. Myös ympärivuotisen liiketoiminnan kehittäminen ja ympärivuotisten työpaikkojen lisääminen tukevat yhteiskuntavastuullisuuttamme.

Lasten ja nuorten lasketteluharrastuksen edistäminen on meille tärkeää. Max Camp-kerhoissa alueen lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan laskemisen riemuihin ja alkuun rinnelajien harrastamisessa. Tämän lisäksi tuemme paikallisia urheilijoita heidän tavoitteessaan.

Yhteiskuntavastuullisuus tarkoittaa meillä myös ihmisten tasapuolista hyväksymistä ja kohtelua. Emme hyväksy rasismia missään muodossa ja kannatamme tasavertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Hiihtokoulullamme on käytössään Suomen kattavin soveltavan alppihiihdon välineistö.

Taloudellinen vastuullisuus
Taloudellinen vastuullisuus perustuu kannattavaan liiketoimintaan, joka mahdollistaa palkanmaksun henkilöstölle, investointien tekemisen, kilpailukyvyn parantamisen ja ympärivuotisten työpaikkojen lisäämisen. Toimiessamme kannattavasti pystymme myös huolehtimaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisista tavoitteista ja velvoitteista.

Sustainable Travel Finland

Meille on myönnetty Visit FInlandin Sustainable Travel Finland-merkki keväällä 2023.

Lue lisää Sustainable Travel Finland- merkistä .

Ekokompassi Ympäristösertifikaatti

Olemme läpäisseet hyväksytysti Ekokompassin auditoinnin ja sitoutuneet noudattamaan Ekokompassin 10 kriteeriä. Ekokompassi Ympäristösertifikaatti on myönnetty meille syksyllä 2022.
Lue lisää Ekokompassista.