Henkilötietojen käsittely Vuokatti.fi-sivustolla

Vuokatin Matkailukeskus Oy:n hallinnoimassa vuokatti.fi-verkkopalvelussa kerätään tietoa sivuston käyttämisestä, ml. kävijämääristä ja sivuston käyttäjien käyttäytymisestä. Tietoa kerätään ja tallennetaan kolmannen osapuolen ylläpitämiin järjestelmiin, jotka käyttävät hyväkseen selaimen evästeominaisuuksia (mm. Google Analytics, Crazy Egg, Facebook). Lisäksi palvelimelle tallentuu lokitietoa, kuten käyttäjän IP-osoite ja tiedot käytetystä selaimesta.

Lisäksi sivustolla on käytössä verkkolomakkeita, joilla sivuston käyttäjän on mahdollista lähettää viestejä sivustolla esillä oleville palveluntarjoajille. Verkkolomakkeiden kautta tehtävät yhteydenotot tallennetaan tietokantaan sekä lisäksi lähetetään edelleen sähköpostilla. Verkkolomakkeilla kerätään kävijän yhteystietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, ja näistä muodostuu rekisteri nimeltä Vuokatti.fi-verkkosivuston yhteydenotot.

TIETOSUOJASELOSTE

19.12.2018

REKISTERIN PITÄJÄ
Vuokatin Matkailukeskus Oy
Hirvenpolku 3
88600 SOTKAMO

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Toimitusjohtaja Juha Kuosa

REKISTERIN NIMI
Vuokatti.fi-verkkosivuston yhteydenotot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY TARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, markkinoinnin, palveluiden kehittämisen, asiakaskyselyiden, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA HENKILÖTIETORYHMÄT
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjään verkkosivuston verkkolomakkeen kautta yhteystietonsa jättäneet henkilöt

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:
a) rekisteröidyn ilmoittamat sähköpostiosoite, sekä mahdolliset etu- ja sukunimi ja puhelinnumero
b) vapaaseen viestikenttään annetut tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietolähteinä ovat rekisteröidyn ilmoittamat tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisteritietoja jaetaan Vuokatin Matkailukeskus Oy:n sisällä, sekä Vuokatin yhteismarkkinoinnissa mukana olevien yritysten ja yhteistyökumppaneiden kesken. Yksittäiset yhteydenotot lähetetään vastaanottajalle automaattisesti sähköpostitse.

Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii käyttäjätunnukset tietojärjestelmään. Luvaton pääsy tietojärjestelmään estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla.

OIKEUS TARKISTAA JA MUOKATA REKISTERIN TIETOJA
Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Pyyntö tulee yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.
Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.

Henkilötiedot voidaan henkilön pyynnöstä poistaa kokonaan.

KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttamien ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten ilmoittamalla tästä yksiselitteisesti viestikentässä.