Hae sivustolta

Ammuntasimulaattori ja biljardisali

Ammuntasimulaattori vie ajatukset kokouspäivän päätteeksi vaikka hirvimetsälle

Vuo­kat­ti Bow­lin­gil­la on käy­tös­sä mo­ni­puo­li­nen 3D-si­mu­laa­tio­jär­jes­tel­mä am­pu­maur­hei­luun, met­säs­tyk­seen se­kä viih­de­käyt­töön. Soveltuu pienille ryhmille (max 10 hlöä).
Biljardisalista löytyy kaksi huipputason kivipöytää sekä yksi täyspitkä (12ft) snookerpöytä. Salin voi vuokrata myös kokonaan yksityiskäyttöön.

Näytä kaikki kuvat

SimWay Hunt ammuntasimulaattori

Tu­le ko­kei­le­maan haus­kaa, mut­ta haas­ta­vaa am­mun­taa si­mu­laa­tio-olo­suh­teis­sa! Vuo­kat­ti Bow­lin­gil­la on käy­tös­sä mo­ni­puo­li­nen 3D-si­mu­laa­tio­jär­jes­tel­mä am­pu­maur­hei­luun, met­säs­tyk­seen se­kä viih­de­käyt­töön.

Am­mun­ta so­pii kai­kil­le, simulaattoritilaan mahtuu maksimissaan 10 hlöä. Ampumapaikalla on kerrallaan kaksi henkilöä ja muut voivat seurata ja kannustaa viereiseltä sohvaryhmältä. Käy­tös­sä on kak­si ki­vää­ri- se­kä pis­too­li­jäl­ji­tel­mää.

Met­säl­lä pää­set jah­taa­maan vil­li­si­ko­ja, hir­viä ja riis­ta­lin­tu­ja. Am­mun­nan jäl­keen saat no­pean ana­lyy­sin osu­mis­ta­si, jo­ten voit tar­vit­taes­sa hioa tek­niik­kaa­si. Osu­ma­si myös pis­tey­te­tään, jo­ten pie­net ki­sai­lut ka­ve­rin kans­sa tuo li­sä­haas­tet­ta jah­tiin.

Ar­ca­de -oh­jel­ma vie am­pu­jat Vil­liin Län­teen. Voit haas­taa ka­ve­ri­si vauh­dik­kaa­seen am­mun­taan ka­dul­la tai sa­luu­nas­sa.

Suo­si­tel­ta­va ryh­mä­ko­ko on 2-10 hlöä

Mah­dol­li­suus myös vuok­ra­ta ko­kous- ja sau­na­ti­lat.

 

Biljardisali

Vuo­kat­ti Bow­lin­gin bil­jar­di­sa­lis­sa on kak­si huip­pu­ta­son bil­jar­di­pöy­tää se­kä yk­si täyspitkä (12ft) snoo­ker­pöy­tä.

 

Sijainti

Am­mun­ta­si­mu­laat­to­ri ja biljardisali si­jait­sevat Vuo­kat­ti Bow­lin­gil­la ja niihin tu­lee teh­dä en­nak­ko­va­raus. Varaukset +358 8 6640 080

Avoin­na Vuo­kat­ti Bow­lin­gin au­kio­loai­ko­jen mu­kaan. (Ma-Su klo 10-22 | Alkukesä ja syksy Ma-Su klo 12-21)

Hinnasto

Ammuntasimulaattori 80€/h
Ryhmän koko max 10 hlöä

Biljardi 12€/h/pöytä
Snooker 14€/h/pöytä

Ammuntasimulaattori, biljardi ja snooker hinnat sisältävät alv 10%.

 

Vuokatti Bowling

Ammuntasimulaattori ja biljardisali

Katinkullantie 11 88610 Vuokatti

+358 8 6640 080

vuokattibowling.fi