Hae sivustolta

Matkailuhankkeet

vuokatin laskettelurinteet, violetti hetki, auringon lasku

Vuokatin KV-kasvun kehittäminen
1.6.2020 – 30.6.2023

Vuokatin Matkailukeskus Oy:n hallinnoimassa hankkeessa tehtiin toimenpiteitä Vuokatin KV-kasvun kehittämiseksi. Hanke kehitti yritysten ja eri sidosryhmien yhteistyötä ja teki yhteistyötä kansainvälisten matkanjärjestäjien kanssa. Hankkeen puitteissa osallistuttiin Visit Finlandin OTA- kampanjoihin sekä uusittiin Vuokatin alueen myyntimanuaali. Lisäksi hankkeessa järjestettiin virtuaalisia myyntitilaisuuksia.

Hankkeen aikana Vuokatin alueen matkailutarjonta vietiin osaksi valtakunnallisia sähköisiä kauppa-alustoja, tehtiin markkinakartoituksia sekä media- ja matkanjärjestäjävierailuja ja neuvoteltiin KV-chartereista Vuokattiin.

Hanketta rahoittivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Vuokatin Matkailukeskus Oy. Hankkeen loppuraportin löydät alta.

Vuokatti Destinaatio
1.6.2021 – 31.7.2023

Sotkamon kunnan hallinnoimassa Vuokatti Destinaatio -hankkeessa luodaan uutta vetovoimaa alueelle tehostamalla digimarkkinoinnin toimenpiteitä ja tuottamalla virtuaalimatkailuun sisältöä sekä kehittämällä sähköisen myynnin ja tiedolla johtamisen välineitä. Hanke kehittää alueen kysyntään perustuvia toimenpiteitä ja tavoitteena on koko matkailualueen mahdollisimman tuloksellinen ja tehokas toiminta digityökaluilla. Hankkeen teemoina ovat digitaalisuus ja sen hyödyntäminen aluemarkkinoinnissa sekä tiedolla johtaminen.

Hankkeen aikana toteutetaan selvityksiä alueen matkailijoista sekä matkailuyrittäjien osalta kohdemarkkinoista ja saavutettavuudesta, tuotetaan alueen digitaalinen palveluesite ja tarinallistetut virtuaalikierrokset matkailijoille, ja hyödynnetään digitaalisuutta kotimaan markkinoinnissa.

Hanketta rahoittavat Kainuun Liitto (EAKR) ja Sotkamon kunta.