Hae sivustolta

Matkailu hankkeet

vuokatin laskettelurinteet, violetti hetki, auringon lasku

Vuokatin KV-kasvun kehittäminen
1.4.2020 – 31.5.2023

Vuokatin Matkailukeskus Oy:n hallinnoimassa hankkeessa tehdään toimenpiteitä Vuokatin KV-kasvun kehittämiseksi. Hanke kehittää yritysten ja eri sidosryhmien yhteistyötä ja tekee yhteistyötä kansainvälisten matkanjärjestäjien kanssa. Hankkeen puitteissa osallistutaan Visit Finlandin OTA- kampanjoihin sekä uusitaan Vuokatin alueen myyntimanuaali. Lisäksi hankkeessa järjestetään virtuaalisia myyntitilaisuuksia.

Hankkeen aikana Vuokatin alueen matkailutarjonta viedään osaksi valtakunnallisia sähköisiä kauppa-alustoja, tehdään markkinakartoituksia sekä media- ja matkanjärjestäjävierailuja ja neuvotellaan KV-chartereista Vuokattiin. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Vuokatin Matkailukeskus Oy.

Vuokatin KV-kasvun kehittäminen hankkeessa toimenpiteet pitää sisällään yritysten ja eri sidosryhmien yhteistyön kehittämistä, yhteistyötä kansainvälisten matkanjärjestäjien kanssa, media- ja matkanjärjestäjävierailuja, Visit Finlandin Ota-kampanjoihin osallistumista, markkinakartoituksia, myyntimanuaalin tekemistä, yhteistyöllä KV-asiakkaita kiinnostavien tuotteiden kehittämistä sekä virtuaalisten myyntitilaisuuksien järjestämistä. Lisäksi hankkeessa viedään Vuokatin tarjontaa osaksi valtakunnallisia sähköisiä kauppa-alustoja ja neuvotellaan KV- chartereista Vuokattiin.

Sotkamon kunnan hallinnoimassa hankkeessa luodaan uutta vetovoimaa alueelle tehostamalla digimarkkinoinnin toimenpiteitä ja tuottamalla virtuaalimatkailuun sisältöä sekä kehittämällä sähköisen myynnin ja tiedolla johtamisen välineitä. Hanke kehittää alueen kysyntään perustuvia toimenpiteitä ja tavoitteena on koko matkailualueen mahdollisimman tuloksellinen ja tehokas toiminta digityökaluilla. Hankkeen teemoina ovat digitaalisuus ja sen hyödyntäminen aluemarkkinoinnissa sekä tiedolla johtaminen.

Hankkeen aikana toteutetaan selvityksiä alueen matkailijoista sekä matkailuyrittäjien osalta kohdemarkkinoista ja saavutettavuudesta, tuotetaan alueen digitaalinen palveluesite ja tarinallistetut virtuaalikierrokset matkailijoille, ja sekä hyödynnetään digitaalisuutta kotimaan markkinoinnissa. Hanketta rahoittavat Kainuun Liitto (EAKR) ja Sotkamon kunta.