Soul Vuokatin järjestämät Vuge Spring Sesh sessarit ovat avoimet suksi- ja lautalaskijoille.