Soul Vuokatin järjestämät Vuge big air sessarit ovat avoimet suksi- ja lautalaskijoille.