Hae sivustolta

Kokousmajoitus Hotel Aateli Hillsidessa

Upea rinnehotelli Vuokatissa kutsuu kokoukseen

Pieni ja tunnelmallinen boutique-hotellimme sijaitsee aivan Vuokatinrinteiden vieressä. Kokouspäivän päätteeksi on helppo lähteä nauttimaan alueen monipuolilsista aktiviteeteista. Talvella lähimmälle hissille on parisataa metriä ja latu- ja vaellusreittiverkostot avautuvat lähes pihasta.

Näytä kaikki kuvat

Ho­tellissamme on 15 ti­la­vaa ja tun­nel­mal­lis­ta huo­net­ta, jois­ta kol­me sau­nal­lis­ta sviit­tiä.  Olem­me pa­nos­ta­neet viih­tyi­syy­teen ja läm­min­hen­ki­syy­teen, huo­neis­sa on laa­duk­kaat vuo­teet ja mo­ni­puo­li­nen va­rus­te­lu. Ho­tel­lin eri­koi­suus on Zen Spa -pien­kyl­py­lä, jo­ka va­ra­taan asiak­kail­lem­me yk­si­tyis­käyt­töön. Ho­tel­lin rau­hal­li­nen tun­nel­ma se­kä huo­ne­hin­taan si­säl­ty­vä run­sas aa­miai­nen ovat saa­neet pal­jon kii­tos­ta.

Hotel Aateli Hillsiden lisäksi tarjoamme huip­pu­luo­kan ma­joi­tus­ta mö­keis­sä ja huo­neis­tois­sa sekä Hotel Aateli Lakesidessa.

Hotel Aateli Hillsidessa on Ra­vin­to­la Ai­noa, joka tar­joaa ai­nut­ker­tai­sia ma­ku­ja hyvän ruoan ystäville.

Zen Spa -pien­kyl­py­lä

Kokouspäivän jälkeen ladataan akkuja ho­tel­lin ren­tout­ta­vimmassa paik­assa; Zen Spa -pienkylpylä tar­joaa kä­vi­jäl­leen rau­hal­li­sen spa-ko­ke­muk­sen.

Spa va­ra­taan ai­na yk­si­tyis­käyt­töön, jol­loin koko ryhmä voi ren­tou­tua rau­has­sa osas­ton ke­hoa hel­li­väs­sä 34 as­teen läm­mös­sä. Spa-osas­tol­le mah­tuu 1-15 hen­ki­löä. Ti­lauk­ses­ta mah­dol­li­suus myös al­las­baa­riin, jos­sa on an­nis­ke­luoi­keu­det.

Vuokatin Aateli

Kokousmajoitus Hotel Aateli Hillsidessa

Ilkanmäentie 2, 88610 Vuokatti

+358 44 555 2828

vuokatinaateli.fi