Hae sivustolta

Liikunta-ja hyvinvointipalvelut

Active Wellness kokonaisuus

nainen treenaa kuntosalilla.

Ho­tel­lis­sa on hy­vä­ta­soi­nen kun­to­sa­li Tech­no­gy­min mo­ni­puo­li­sil­la li­has­kun­to-, car­dio- ja ve­nyt­te­ly­lait­teil­la. Kun­to­sa­lin yh­tey­des­sä on myös pei­li­sa­li ryh­mä­lii­kun­taa var­ten.

nainen treenaa kuntosalilla.

Ho­tel­li ja sen yh­tey­des­sä toi­mi­vat yri­tyk­set muo­dos­ta­vat yh­des­sä to­del­li­sen Ac­ti­ve Well­ness -ko­ko­nai­suu­den. Ho­tel­lis­sa on hy­vä­ta­soi­nen kun­to­sa­li Tech­no­gy­min mo­ni­puo­li­sil­la li­has­kun­to-, car­dio- ja ve­nyt­te­ly­lait­teil­la. Kun­to­sa­lin yh­tey­des­sä on myös pei­li­sa­li ryh­mä­lii­kun­taa var­ten.

Kun­to­sa­li on avoin­na ma–su klo 6–21. Kun­to­sa­lin yh­tey­des­sä ole­vat sau­nat ovat kä­vi­jöi­den käy­tet­tä­vis­sä klo 16–21. Li­put ja li­sä­tie­to­ja saat ho­tel­lin vas­taa­no­tos­ta.

Ak­tii­vi­hiih­tä­jien ar­vos­ta­mat suk­sien­huol­to­ti­lat ovat ho­tel­lin asiak­kai­den va­paas­sa käy­tös­sä. Ti­lois­ta löy­tyy lu­kol­li­set säi­ly­tys­kaa­pit, kui­vaus­kaa­pit se­kä asian­mu­kai­set suk­sien voi­te­lu­te­li­neet.

Ho­tel­lin yh­tey­des­sä sa­man ka­ton al­la mo­ni­puo­li­sia hy­vin­voin­ti – ja ter­veys­pal­ve­lui­ta tar­joa­vat:

Osteopaatti Matti Koutonen

Hierontapiste Vesa Kontturi

Break Sokos Hotel Vuokatti

Liikunta-ja hyvinvointipalvelut

Kidekuja 2, 88610 Vuokatti, Finland

+358 10 783 1000

sokoshotels.fi