Vuokatti ja Tornator ennallistavat yhteistyössä 55 hehtaarin metsäalueen takaisin suoksi

Vuokatti ja metsäyhtiö Tornator Oyj ennallistavat Sotkamossa sijaitsevan 55 hehtaarin metsäalueen takaisin suoksi.


”Luonto on yksi suomalaisen matkailun suurimmista valttikorteista, joten sen monimuotoisuutta täytyy vaalia hillitsemällä ilmastonmuutosta. Haluamme toimia kestävästi ja synnyttää alueellemme merkittävän hiilinielun”, Sotkamon kunnanjohtaja ja Vuokatin Matkailukeskuksen hallituksen puheenjohtaja Mika Kilpeläinen avaa hankkeen taustoja.

Vuokatin matkailualue on sitoutunut kehittämään ja edistämään kestävää matkailua. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan suo on kymmenkertaisesti tehokkaampi hiilinielu kuin metsä. Ennallistettavaksi valittu alue sitoo vuodessa hiiltä jopa 18 000 kiloa, joka vastaa keskimäärin 80 henkilöauton vuosittaista hiilidioksidipäästömäärää. Yksittäisillä toimilla voi siis olla valtava yhteisvaikutus.

Ennallistaminen kestää vähintään 10 vuotta

Tornator Oyj on Euroopan johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö, jolla on käynnissä useita soiden ennallistamisprojekteja. Toimitusjohtaja Henrik Niemisen mukaan Tornator tekee nyt ensimmäistä kertaa yhteistyötä matkailualueen kanssa. Metsän ennallistaminen suoksi on pitkä prosessi, joka alkoi talvella 2019 metsäalueen hakkuulla ja ojittamisella. Ennallistaminen kestää vähintään 10 vuotta.

Mitä alueella tapahtuu?

Päivitämme artikkeliin ennallistamishankkeen ajankohtaisia kuulumisia.

Maaliskuu 2021

Metsäalueesta on nyt reilut 30 hehtaaria hakattu ja ennallistettu. Loput metsästä odottaa vielä hakkuiden jatkumista, mutta ennallistettu alue on jo matkalla hiilinieluksi.